Begär Offert

08-660 55 55  /   info@enrenarevardag.se

Företag
Städtjänster

Rekommenderat företag

Erbjudanden

Aktuella erbjudanden

Läs mer om våra erbjudanden och kolla hur mycket kan du spara idag!

LÄS MER

Rutavdrag

En renare vardag AB – Städhjälp med högkvalité

Vi erbjuder alla typer av städning till små och stora företag.

Kvalitetssäkring


Vi arbetar också med ett eget kontrollprogram för kvalitetssäkring. Det bygger på följande delar:Ansvar & egenkontroll


Varje anställd är personligt ansvariga för ett antal städobjekt. För dig som kund är detta en trygghet, eftersom det oftast är samma person som utför uppdraget varje vecka. Vid varje städtillfälle kontrollerar den ansvarige att samtliga moment är utförda och signerar en lista. De anställda rapporterar fel och eventuella brister till ansvarig städledare.Arbetsledarens kvalitetskontroll


Med jämna intervall kontrollerar arbetsledaren städobjektet och deltar i det dagliga arbetet tillsammans med ansvarig personal. Det sker även särskilda granskningskontroller minst sex gånger per år för att säkerställa kvaliteten.

 Uppföljning
Alla reklamationer och eventuella avvikelser från städprogrammet följs snabbt upp och åtgärdas omgående. Arbetsledare och all personal träffas dessutom flera gånger per månad och diskuterar kvalitetsarbetet. Vi har även utbildningsdagar där personalen kan få möjlighet till kompetensutveckling.


Minst en gång per år gör vi även en uppföljning av avtal och städprogram med samtliga kunder.